بهترین وبلاگ


دانلود مطالعات خانه سالمندان با رويکرد رفتار محيط - بهترین وبلاگ
بهترین وبلاگ فهرست مطالب: دانلود پژوهش ها خانه سالمندان با رویکرد رفتار محیط تاریخ ایجاد 01/12/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 111 صفحه word +رندر + نقشه اتوکد+ تحلیل سایت    قیمت: 20000 تومان    حجم فایل: 6184 kb   تعدادمشاهده   9     چکیده: با توجه به رشد روز افزون کسان سالمند در جامعه و عدم توجه خانواده¬ها به این قشر، این فرمایش را بایسته می¬سازد تا فضایی متناسب با شرایط ویژه آن¬ها طراحی شود تا در چهره بایستگی سالمند بتواند زندگی توام با آرامش را در آنجا سپری کند. همچنین با توجه به فناوری معماری هر روز شاهد بوجود آمدن سبک¬ها و موج¬های جدیدی در معماری هستیم که به چهره فرم-های متفاوت و شگفت خود را مطرح می¬کنند. اما به راستی سوال اینجاست که کدام پرتو معماری را می¬توان پایدار شناسایی کرد؟ پژوهش آماده به بررسی اصول معماری خانه سالمندان می¬پردازد و با توجه به این اصول و بررسی روانشناسی محیط بدلیل ایجاد فضایی متناسب با روح و روان مصرف کنندگان، به طراحی خانه سالمندان در دو بخش ماندن گذرا و دائم در شهر اصفهان می پردازد.   واژه ها کلیدی: خانه سالمندان، روانشناسی ، رفتار محیط             پیشگفتار پدیده¬ی سالمندی سیری طبیعی است که در هنگام دگرگونی ها فیزیولوژیکی و روانی ویژه¬ای در تن رخ می¬دهد. چشم¬ها، گوش-ها، استخوان¬ها و عضلات دستخوش دگرگونی ها هماهنگ می¬شوند که روند پیری خوانده می¬شود. در این مرحله مناسبات اجتماعی سالمندان دگرگون شده و نیاز¬های جدیدی نمایان می¬گردد.  دوره سالمندی چون دیگر مراحل عمر بخشی از زندگی است که به اندازه دوران جوانی مستلزم پشت سر نهادن است چگونگی گذراندن این دوران مهم است نه به انتها رسیدن در آن. افزایش تعداد کسان سالمند به سرنویس نسبتی از همه جمعیت جهان توجه ویژه به دشواری ها سنین پیری و پیری شناسی را بایسته می¬سازد. در ایران به طور معمول، سن 65 سالگی را آغاز پیری در نظر می¬گیرند و جمعیت سالمندان در دهه¬ی 75-1365 از 3درصد به 3/4درصد افزایش یافته است با این روند صعودی رشد تعداد سالمندان در ایران، توجه به روش زندگی آنان و ایجاد شرایط زیستی و روانی از ضروریات به شمار می¬آید. سالمندان به انگیزه موقعیت سنی و اجتماعی و برخورد از فراغت بیشتر و بخصوص لزوم فعالیت¬های جسمانی منظم و همیشگی زمان بیشتری از اوقات خود را در فضای باز محل سکونتشان سپری می¬کنند بنابراین طراحی محیطی مطابق با شرایط خاصی که از نظر جسمانی، حسی، اجتماعی و فیزیولوژیکی پشتیبان سالمند باشد، در رفع نیازهای ویژه آنان کارایی مثبت داشته باشد و این امکان فراهم آید که دوران سالمندی آنان در محیطی که شایستگی هنگام را دارند طی شود بایسته است.       فهرست مطالب    شماره صفحه   سرنویس   (1)فصل نخست کلیات پژوهش:    5 1-1 چکیده    6 1-2 پیشگفتار     7 1-3تعریف مساله    8 1-4اهمیت و انگیزه ها بایستگی انجام طرح    8 1-5اهداف طرح    9 (2)فصل دوم پیشینه تحقیق:    10 2-1بخش نخست اصفهان:    11 2-1-1رشد تاریخی شهر اصفهان    12 2-1-2اصفهان در سالهای پیش از اسلام:    14 2-2بخش دوم سالمندان:    17 2-2-1تعریف سالمندی    18 2-2-2پیدایش خانه های سالمندان در جهان    19 2-2-3مراکز خدماتی روزانه جهان    19 2-2-4خانه های سالمندان در ایران    23 2-2-5لزوم ایجاد خانه های سالمندان در ایران    25 2-2-6ویژگی های جسمانی    29 2-2-7نیازهای جسمانی سالمندان    29 2-2-8ویژگیهای روحی و روانی سالمندان    31 2-2-9مطالعات موردی    33 2-3بخش سوم رفتار محیط:    36 2-3-1مقدمه    37 2-3-2روانشناسی محیط    38 2-3-3روانشناسی و معماری    41 2-3-4ثبت الگوهای رفتاری    44 2-3-5شخصیت    45 2-3-6تفاوت فردی در رفتار    45 2-3-7شخصیت برون نگر در برابر منش درون نگر    45 2-3-8پنج بستگی میان محیط و شخصیت    46 2-3-9حریم خصوصی (نهان خواهی)    47 2-3-10تعریف قرارگاه رفتاری    48 2-3-11قرارگاه های رفتاری    49 2-3-12حریم قرارگاه ها یا مکان های رفتاری    51 2-3-13اثر قرارگاه های رفتاری بر رفتار افراد    51 2-3-14معماری، محیط، استرس    51 2-3-15استرسزاهای محیطی    53 2-3-16محیط های استرس زا    55 2-3-17ادراک محیط    55 (3)فصل سوم روش تحقیق:    58 3-1بخش نخست روش پژوهش و گرد آوری اطلاعات:    59 3-1-1مقدمه    60 3-1-2معنای اصطلاحی تحقیق:    61 3-1-3تفاوت سؤال با مسأله:    61 3-1-4روش پژوهش و مراحل انجام کار    63 3-2بخش دوم شناخت جغرافیایی و اقلیم اصفهان :    64 3-2-1مقدمه    65 3-2-2جغرافیای استان اصفهان    66 3-2-3مساحت استان اصفهان:    67 3-2-4تقسیمات استان اصفهان:    67 3-2-5جمعیت استان اصفهان:    67 3-2-6آب و هوای استان اصفهان    69 3-3بخش سوم موشکافی سایت :    72 (4)فصل چهارم مبانی و چهارچوب نظری :    73 4-1-1بخش نخست نتیجه گیری پژوهش ها :    74 4-2-1بخش دوم استانداردها و پیشنهاد های طراحی خانه سالمندان :    77 4-2-2کلیات    78 4-2-3مکانیابی پسندیده برای خانه سالمندان    79 4-2-4فضاهای باره نیاز در خانه های سالمندان  و پیشنهاد های طراحی آنها    80 (5)فصل پنجم طراحی :    93 نتیجه گیری :    94  (6)منابع    96 فهرست جداول:   جدول شماره 1:    28  جدول شماره 2:    68 فهرست نمودارها :   نمودار شماره 1:    70  نمودار شماره 2:    71 فهرست نقشه ها:   نقشه شماره 1:    12 نقشه شماره2:    13  نقشه شماره 3:    34   واژه ها کلیدی مرتبط: رساله خانه سالمندان با رویکرد رفتار محیط, ,مطالعات خانه سالمندان با رویکرد رفتار محیط, , پروژه خانه سالمندان با رویکرد رفتار محیط, ,پروپوزال رساله خانه سالمندان با رویکرد رفتار محیط, , پایان نامه خانه سالمندان با رویکرد رفتار محیط, ,پلان خانه سالمندان با رویکرد رفتار محیط, , پاورپوینت خانه سالمندان , مقالات پیوسته پژوهش ها طراحی و معماری مرکزآموزش و نمایشگاه همیشگی هنر صنایع دستی ارسباران پژوهش ها طراحی خانه تئاتر نوین - رساله طراحی خانه تئاتر نوین پژوهش ها طراحی مجتمع چند منظوره فرهنگی با رویکرد زمینه گرا پژوهش ها طراحی مرکز رشد و خلاقیت کودکان دانلود کامل رساله مرکز موسیقی پژوهش ها طراحی خانه موسیقی (پایان نامه) پژوهش ها خانه موسیقی اصفهان(پایان نامه) رساله طراحی خانه آموزگار رساله طراحی خانه موسیقی رساله دیرینکده هنرهای تجسمی و دیرینکده هنر امروزین رساله دیرینکده هنرهای تجسمی و دیرینکده هنر امروزین رساله و پایان نامه خانه هنرمندان پژوهش ها و نقشه خانه شعروادب امروزین ایران پژوهش ها طراحی خانه موسیقی تهران پژوهش ها طراحی خانه بازی کودک با رویکرد آموزش کودکان رساله طراحی خانه عکس رساله مرکز سایبرنتیک پژوهش ها و برنامه فیزیکی خانه هنرمندان پژوهش ها خانه موسیقی پژوهش ها خانه مد          

,

\r

,

2

,

3

,

خانه

,

   

,

 

,

ها

,

سالمندان

,

پژوهش

,

طراحی

,

1

,

,

,

های

,

محیط

,

رساله

,

رفتار

,

رویکرد

,

شماره

,

اصفهان

,

توجه

,

4

,

موسیقی

,

فصل

,

معماری

,

فهرست

,

استان

,

نقشه

,

دوم

,

1بخش

,

رفتاری   

,

ایجاد

,

12

,

سالمند

,

نخست

,

نامه

,

پیری

,

دیرینکده

,

روانی

,

  

,

اجتماعی

,

تحقیق

,

دوران

,

اصفهان   

,

سالمندان   

,

سوم

,

1مقدمه   

,

زندگی

,

45

,

قرارگاه

,

51

,

روش

,

67

,

آنان

,

جسمانی

,

بایسته

,

شرایط

,

هنر

,

مرکز

,

ویژه

,

سالمندی

,

امروزین

,

چهره

,

بایستگی

,

انگیزه

,

روز

,

همیشگی

,

محیطی

,

سپری

,

کسان

,

جدیدی

,

00

,

می¬کنند

,

5

,

6

,

بررسی

,

8

,

انجام

,

طرح   

,

اصول

,

روانشناسی

,

شهر

,

سایت

,

2بخش

,

جهان   

,

19

,

ایران   

,

29

,

واژه

,

3بخش

,

کلیدی

,

پیشگفتار

,

محیط   

,

می¬سازد

,

هنگام

,

دگرگونی

,

فیزیولوژیکی

,

55

,

61

,

فضایی

,

روند

,

متناسب

,

نتیجه

,

گیری

,

پیشنهاد

,

 جدول

,

 نمودار

,

 نقشه

,

دانلود

,

مراحل

,

9

,

افزایش

,

تئاتر

,

نوین

,

سرنویس

,

کودکان

,

جمعیت

,

پایان

,

65

,

هنرهای

,

تجسمی

,

صفحه

,

هنرمندان

,

دستخوش

,

هماهنگ

,

می¬شوند

,

رندر

,

2015

,

خوانده

,

می¬شود

,

مرحله

,

مناسبات

,

اتوکد

,

دگرگون

,

نیاز¬های

,

نمایان

,

می¬گردد

,

دوره

,

چون

,

تحلیل

,

عمر

,

بخشی

,

اندازه

,

مطالب

,

جوانی

,

مستلزم

,

سر

,

نهادن

,

چگونگی

,

گذراندن

,

مهم

,

انتها

,

آن

,

آن¬ها

,

قیمت

,

نسبتی

,

 20000

,

جهان

,

دشواری

,

سنین

,

شناسی

,

طور

,

معمول

,

تومان

,

سالگی

,

آغاز

,

می¬گیرند

,

دهه¬ی

,

75

,

1365

,

3درصد

,

بتواند

,

4درصد

,

یافته

,

صعودی

,

ایران

,

حجم

,

توام

,

زیستی

,

ضروریات

,

شمار

,

می¬آید

,

آرامش

,

موقعیت

,

سنی

,

برخورد

,

فراغت

,

بخصوص

,

لزوم

,

فعالیت¬های

,

آنجا

,

منظم

,

فایل

,

زمان

,

بیشتری

,

اوقات

,

فضای

,

باز

,

محل

,

سکونتشان

,

بنابراین

,

کند

,

مطابق

,

خاصی

,

حسی

,

پشتیبان

,

باشد

,

رفع

,

نیازهای

,

کارایی

,

مثبت

,

داشته

,

امکان

,

فراهم

,

آید

,

شایستگی

,

دارند

,

طی

,

است

,

مطالب   

,

فناوری

,

6184

,

بوجود

,

سبک¬ها

,

کلیات

,

موج¬های

,