بهترین وبلاگ


پاتین چیست ؟ - بهترین وبلاگ
بهترین وبلاگ   پاتین یا همان سولفات مواد کپک مانندی هستند که روی فلزات و دیگر اشیای تارخی به بازبینی زمان شکل می گیرد و نشان دهنده اصل و تاریخی بودن هنگام می باشد . دوستان عزیز توجه داشته باشند که اگر به امید خدا کامیاب به کشف و استخراج دفینه شدند اعم از خمره . سکه. تندیس و یا هر چیز دیگه به هیچ روی پاتین و یا به همان سولفات بسته شده روی ان را تمیز نکنید چرا که یکی از مهمترین عامل در تشخیص جنس اصل و بدل همین قضیه هست. بخصوص برای کالاها غیر از طلا که باید به دیرینگی فروخته شود از همین طریق عمر وسایل را مشخص میکنند.   جهت اطلاعات بیشتر  به کتاب ( چشم زرین ) مراجعه کنید   به کانال تلگرامی ما بپیوندید   پاسخگویی به همگی سئوالات در زمینه حفاری ، دفینه و آثارشناسی  لطفا سئوالات خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید. [email protected]   به انگیزه بسیار بودن سئوالات نخستینگی پاسخ گویی با دوستانی هست که کد اشتراک بگیرند   3 ماهه 35000 تومان 6 ماهه 60000 تومان 9 ماهه  90000 تومان یک ساله 100000 تومان  جهت آمادگی برای دریافت کد اشتراک از راه ایمیل [email protected]  اقدام نمایید.           به سئوالات دوستان بدون داشتن کد اشتراک پاسخ داده نخواهد شد.

 

,

سئوالات

,

تومان

,

کد

,

اشتراک

,

روی

,

دفینه

,

همین

,

هست

,

پاتین

,

ایمیل

,

نمایید

,

[email protected]

,

سولفات

,

اصل

,

ماهه

,

دوستان

,

تاریخی

,

هنگام

,

مانندی

,

عزیز

,

توجه

,

داشته

,

باشند

,

امید

,

خدا

,

کامیاب

,

کشف

,

استخراج

,

مواد

,

اعم

,

خمره

,

سکه

,

تندیس

,

بسته

,

ان

,

تمیز

,

نکنید

,

یکی

,

مهمترین

,

عامل

,

تشخیص

,

جنس

,

بدل

,

فلزات

,

قضیه

,

اشیای

,

بخصوص

,

کالاها

,

غیر

,

طلا

,

دیرینگی

,

فروخته

,

طریق

,

پاتین+چیست

,