بهترین وبلاگ


ديات اعضاي بدن درسال94 - بهترین وبلاگ
بهترین وبلاگ دیات اعضای تن که درسال 94تعیین شده است : در برخی قسمت ها ی درج شده ارش دارد منظور از ارش این است که اون عضو دیه مشخصی ندارد ومقدار صدمات رو پزشکی قانونی باید تعیین کند گونه صدمات در بدن  مبلغ دیه به سال 1394 مبلغ دیه در سال 93 دیه کامل 150 میلیون 165 میلیون 150میلیون تومان هر درصد دیه 1.650 میلیون 1.5میلیون تومان هر هزارم دیه 165 هزار تومان 150هزار تومان شکستگی استخوان مچ و ران پا  در چهره بی بدی شدن 13 میلیون  200 هزار 12میلیون تومان شکستگی استخوان نازک نی و درشت نی در چهره بی بدی شدن 26 میلیون 400 24میلیون شگستگی زانو لگن و قوزک پا ارش دارد ارش دارد شکستگی استخوان مچ دست بازو  وساعد بدون پلاتین 13 میلیون 200 12میلیون تومان شکستن هم زمان استخوان زند علی و زند اسفلی بدون پلاتین 26 میلیون 200 24میلیون خرد شدن استخوان دست یا پا بدون بدی درمان شود 22 میلیون 20میلیون خرد شدن استخوان دست یا پا با بدی درمان شود 27 میلیون 500   شکستن استخوان یک بند انگشت دست یا پا 880 هزار 800هزار تومان در شکستگی های بالا اگر پس از تموم شدن درازا درمان با نقص باشه 3 میلیون افزایش پیدا می کنه ولی اگر پزشکی قانونی نقص عضو اعلام کنه باید مقدار و درصد نقص عضو را تعیین کنه شکستگی استخوان آرنج دست ارش دارد بین 9 تا 16 میلیون ارش دارد میان 8 تا 15 میلیون شکستگی استخوان ترقوه اگر بی بدی بشه 6 میلیون 600 هزار 6میلیون تومان شکستگی استخوان کف دست و کف پا و روی دست و پا چون استخوان های زیادی داره باید بدست پزشکی قانونی تعیین بشه ولی اگر گونه استخوان که شکسته مشخص بشه اعلام کنید براتون محاسبه بشه شکستن مهر های کمر -( ستون فقرات) چنانچه بدون بدی درمان شود 16 میلیون 500 هزار 15میلیون اگر با بدی درمان شود و یا فلج شود میزان هنگام افزایش خواهد یافت که پس از دریافت نظریه قطعی باید اعلام شود   ***** شکستن  هر یک از دنده های  محیط قلب 4 میلیون 112 هزار 3750000تومان شکستن هر دنده سمت راست یک میلیون 650 هزار 1.5میلیون تومان شکستن کامل هریک از دندان های جلو به طوری که تنها ریشه مانده باشد 8.250 میلیون 7.5میلیون شکستن اندکی از دندان جلو ( به اندکی که شکسته باید درصدی حساب شود) به نسبت همه یک دندان به نسبت همه یک دندان سیاه شدن  هر یک از دندانهای جلو بدون اینکه بیفتد 5.5 میلیون 5میلیون تومان شکستن چانه 16 میلیون 500 هزار 15میلیون شکستنه گونه 16 میلیون 500 15میلیون شکستن استخوان فک بالا 16 میلیون 500 15میلیون شکستن استخوان فک پایین 16 میلیون 500 15میلیون شکستن استخوان بینی (شکستگی معمولی بینی ) 6.6 میلیون 6میلیون تومان شکستن استخوان بینی (شکستگی اگر با جابچایی  باشد و پس از جراجی کج بماند یا با ایراد باشد 16میلیون 500 زار 15میلیون صدماتی که مایه تغییر رنگ پوست می شوند: سیاه شدگی پوست چهره 990 هزار 900هزارتومان کبودی پوست چهره 495 هزار 450هزارتومان قرمزی پوست چهره 247 هزار 225هزارتومان تورم پوست چهره ارش دارد ارش دارد سیاه شدگی غیر از چهره در گردن و دست و پا 495 هزار 450هزارتومان کبودی پوست تن گردن و دست و پا 247 هزار 225هزارتومان قرمزی پوست گردن ، دست و پا 123 هزار 500 111هزارتومان تورم در چهره یا تن ارش دارد ارش دارد کوفتگی تمام نقاط تن ارش دارد ارش دارد خراشیدگی -بریدگی - خونریزی و بخیه در صورت: خراش پوست بدون خونریزی (حارصه) یک میلیون 650 هزار  1.5میلیون تومان بریدگی پوست همراه با کمی خونریزی بدون بخیه(دامیه) 3 میلیون 300 هزار  3میلیون تومان بریدگی  گود پوست همراه با بخیه (تعداد بخیه در دیه تاثیره ندارد 4 میلیون 950 هزار 4.5میلیون خراشیدگی - بریدگی - خونریزی در تن ( از گردن تا مچ پا) انگشتان دست و پا استثنا هستند خراش ها در دیگر نقاط بدن: خراش پوست بدون خونریزی (حارصه) 825 هزار 750هزارتومان بریدگی پوست همراه با کمی خونریزی بدون بخیه (دامیه) 1میلیون و 650 هزار 1.5میلیون تومان بریدگی گود پوست همراه با بخیه (تعداد بخیه در دیه تاثیره ندارد) متلاحمه 2 میلیون 475 هزار 2250000تومان حارصه :خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود       دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا بسیار خون باشد( سر و صورت) سه میلیون 300 3میلیون تومان دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا بسیار خون باشد(سایر نقاط بدن) یک میلیون 650 1.5میلیون تومان متلاحمه: جراحتی که مایه بریدگی گود گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد و مایه بخیه گردد (سر و صورت) 4 میلیون 950  4.5میلیون متلاحمه: جراحتی که مایه بریدگی گود گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد و مایه بخیه گردد (سایر نقاط بدن) 2 میلیون 470 هزار  2250000تومان ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و درازا و عرض هنگام تأثیری در میزان دیه ندارد.     برونرفت پلاتین از دست یا پا ( ارش دارد ): میان 2 تا 3 درصد   اگر دیه ای از قلم افتاده در نظرات اعلام کنید تا درج شود     از شکستگی و  دیه استخوان‌های کف دست و بند انگشت بیشتر بدانید متن پرسش ب .  آیا استخوان های‌ کف‌ دست‌ دیه‌ مقدره‌ دارد یا باید ارش‌ تعیین‌ شود؟ و آیا می شود گفت‌ چون استخوان های‌ انگشتان‌ به‌ کف‌ دست‌ پیوسته است‌ دیه‌ استخوان های‌ کف‌ دست‌ را می توان‌ مثل‌ انگشتان‌ حساب کرد؟ ج . دیه‌ شکستگی‌ یک‌ بند از استخوان‌ انگشت‌ آیا خمس‌ دیه‌ همان‌ بند است‌ یا خمس‌ دیه‌ انگشت‌ دست ؟       محاسبه دیه موی سر و ریش: ماده 576-  کندن و یا از میان بردن تمام موی سر یا ریش مرد، درصورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، ارش و نسبت به ریش یک ‌ سوم دیه کامل ثابت است. در این دستور فرقی میان موی کم ‌ پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.       از روش تعیین - محاسبه و پرداخت دیه بیشتر بدانید: دیه مالی است که باید در باره جنایات پرداخت شود و منظور از جنایات جرایمی است که علیه جسم یا جان کسان مرتکب شده است. اگر جرمی علیه جسم فرد انجام شود یعنی ضرب و جرحی نسبت به فرد چهره پذیرد، دیه‌ای که قابل پرداخت است به خود فرد پرداخت می‌شود. اگر علیه جان باشد یعنی فردی کشته شود دیه به افرادی از خویشاوندان که اصطلاحاً به اولیای دم نامی هستند، پرداخت می‌شود.      

میلیون

,

 

,

هزار

,

دیه

,

تومان

,

پوست

,

ارش

,

شکستگی

,

5میلیون

,

یک

,

چهره

,

بخیه

,

500

,

بریدگی

,

بدی

,

1

,

16

,

خونریزی

,

15میلیون

,

4

,

نسبت

,

مایه

,

تن

,

شدن

,

درمان

,

650

,

سر

,

دیه‌

,

پرداخت

,

اندکی

,

بند

,

های

,

اعلام

,

گردن

,

نقاط

,

کامل

,

میان

,

بشه

,

خراش

,

دامیه

,

گود

,

جراحتی

,

گوشت

,

ندارد

,

تعیین

,

موی

,

دندان

,

جلو

,

گونه

,

بی

,

سیاه

,

بینی

,

پزشکی

,

پس

,

نقص

,

3

,

کنه

,

قانونی

,

200

,

صورت

,

نازک

,

حارصه

,

هزار 

,

پلاتین

,

6

,

بدن

,

متلاحمه

,

2

,

خون

,

کف

,

روی

,

کم

,

محاسبه

,

های‌

,

کف‌

,

دست‌

,

عضو

,

درصد

,

ریش

,

مچ

,

علیه

,

فرد

,

شدگی

,

کبودی

,

495

,

450هزارتومان

,

قرمزی

,

247

,

225هزارتومان

,

تورم

,

24میلیون

,

تمام

,

منظور

,

خراشیدگی

,

زند

,

8

,

خرد

,

صدمات

,

6میلیون

,

مبلغ

,

سال

,

کمی

,

چون

,

300

,

3میلیون

,

شکسته

,

تعداد

,

تاثیره

,

درج

,

13

,

میزان

,

2250000تومان

,

هنگام

,

دنده

,

انگشت

,

جریان

,

ها

,

باشد

,

12میلیون

,

سایر

,

لکن

,

نرسد

,

گردد

,

بدانید

,

درازا

,

حساب

,

165

,

نی

,

انگشتان‌

,

است‌

,

انگشت‌

,

خمس‌

,

5

,

فک

,

,

است

,

افزایش

,

جنایات

,

26

,

جسم

,

جان

,

ولی

,

یعنی

,

می‌شود

,

مانده

,

250

,

7

,

قسمت

,

درصدی

,

22

,

شود

,

20میلیون

,

27

,

شدن 

,

دندانهای

,

اینکه

,

بیفتد

,

150هزار

,

چانه

,

شکستنه

,

بدن 

,

اعضای

,

معمولی

,

جابچایی 

,

جراجی

,

میزان+دیه+کمر+دردناک

,

دیه+خردشدن+استخوان+زندعلی

,
کلیپ اهنگ تایتانیک جزیره سیاوش قمیشی

دانلود رمان از شوخی تا واقعیت با فرمت apk و pdf

دانلود رمان فرار از جهنم با فرمت apk و pdf

دانلود رایگان کتاب گام به گام کلاغ سپید کلاس هفتم برای اندروید

دانلود فیلم درام و فوق العاده زیبای پیاده روهای خالی Empty pavements

دانلود آهنگ پانیدا به نام یکی بود که میخوند در برنامه استیج منوتو

دانلود آهنگ سهراب به نام میلاد در برنامه استیج منوتو 29 بهمن

دانلود اجرای امیرحسین با آهنگ شیراز ترش رو

دانلودآهنگ يكي بود كه ميخوند ازسپيده وحيدي

دابسمش استیج

شارژ رايگان همراه اول و برنامه Charge generator

دانلود اجرای امین اهنگ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ در استیج Stage

دانلود سریال کره ای The Greatest Wedding | عروسی بزرگ

بد بیاری

دانلود موزیک ویدیو جدید Avril Lavigne به نام Hello Kitty

معرفی برنامه msqrd برای ایفون و اندروید

دانلود فیلم هندی تماشا - Tamasha 2015 با زیرنویس فارسی از لینک مستقیم

دانلود رایگان آموزش و نرم افزار شبیه ساز ترافیکی Aimsun 6 . 1

دانلود رایگان سریال ترکی برگ ریزان قسمت 303